از طریق این فروشگاه می توانید با هزینه ای اندک به بسیاری از منابع قابل ویرایش و مورد نیاز پایه ی اول ابتدایی دسترسی پیدا کنید. تمامی فایل ها به صورت فشرده می باشند که پس از دریافت از طریق ایمیل باید با استفاده از نرم افزار WinRAR آن ها را از حالت فشرده خارج سازید. پشتیبانی: Tavakolileila@yahoo.com

پاورپوینت داستان نخودی و خروس خوش آواز

 پاورپوینت داستان نخودی و خروس خوش آواز نام محصول: پاورپوینت داستان نخودی و خروس خوش آواز درس: فارسی اول ابتدایی فرمت: پاورپوینت 2010 حجم فایل: 1.53 مگابایت شامل: 9 اسلاید در فضایی کودکانه و جذاب و تصاویر با کیفیت مخاطبین: آموزگاران، اولیا و دانش آموزان پایه ی اول ابتدایی ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,000 تومان

پاورپوینت نشانه ی خـ خ

نام محصول: پاورپوینت نشانه ی خـ خ درس: فارسی اول ابتدایی فرمت: پاورپوینت 2010 حجم فایل: 2.67 مگابایت شامل: 12 اسلاید در فضایی کودکانه و جذاب و تصاویر با کیفیت مخاطبین: آموزگاران، اولیا و دانش آموزان پایه ی اول ابتدایی ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,000 تومان

پاورپوینت آموزش اعداد دو رقمی 20 تا 90

پاورپوینت آموزش اعداد دو رقمی 20 تا 90 نام محصول: پاورپوینت آموزش اعداد دو رقمی 20 تا 90 درس: ریاضی اول ابتدایی فرمت: پاورپوینت 2010 حجم فایل: 12 مگابایت شامل: 14 اسلاید در فضایی کودکانه و جذاب و تصاویر با کیفیت مخاطبین: آموزگاران، اولیا و دانش آموزان پایه ی اول ابتدایی ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,500 تومان

پاورپوینت آموزش اعداد دو رقمی 10 تا 19

پاورپوینت آموزش اعداد دو رقمی 10 تا 19 نام محصول: پاورپوینت آموزش اعداد دو رقمی 10 تا 19 درس: ریاضی اول ابتدایی فرمت: پاورپوینت 2010 حجم فایل: 2.67 مگابایت شامل: 16 اسلاید در فضایی کودکانه و جذاب و تصاویر با کیفیت مخاطبین: آموزگاران، اولیا و دانش آموزان پایه ی اول ابتدایی ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,500 تومان

پاورپوینت نشانه ی یِ میانجی

پاورپوینت نشانه ی یِ میانجی نام محصول: پاورپوینت نشانه ی یِ میانجی درس: فارسی اول ابتدایی فرمت: پاورپوینت 2010 حجم فایل: 1.83 مگابایت شامل: 11 اسلاید در فضایی کودکانه و جذاب و تصاویر با کیفیت مخاطبین: آموزگاران، اولیا و دانش آموزان پایه ی اول ابتدایی ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,000 تومان

پاورپوینت جمع و تفریق روی محور

پاورپوینت جمع و تفریق روی محور نام محصول: پاورپوینت جمع و تفریق روی محور درس: ریاضی اول ابتدایی فرمت: پاورپوینت 2010 حجم فایل: 1.54 مگابایت شامل: 10 اسلاید در فضایی کودکانه و جذاب و تصاویر با کیفیت مخاطبین: آموزگاران، اولیا و دانش آموزان پایه ی اول ابتدایی ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان

پاورپوینت مفهوم و نماد تفریق

پاورپوینت مفهوم و نماد تفریق نام محصول: پاورپوینت مفهوم و نماد تفریق درس: ریاضی اول ابتدایی فرمت: پاورپوینت 2010 حجم فایل: 1.69 مگابایت شامل: 12 اسلاید در فضایی کودکانه و جذاب و تصاویر با کیفیت مخاطبین: آموزگاران، اولیا و دانش آموزان پایه ی اول ابتدایی ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,000 تومان

پاورپوینت مفهوم و نماد جمع

پاورپوینت مفهوم و نماد جمع نام محصول: پاورپوینت مفهوم و نماد جمع درس: ریاضی اول ابتدایی فرمت: پاورپوینت 2010 حجم فایل: 8.60 مگابایت شامل: 9 اسلاید در فضایی کودکانه و جذاب و تصاویر با کیفیت مخاطبین: آموزگاران، اولیا و دانش آموزان پایه ی اول ابتدایی ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,000 تومان

پاورپوینت مفهوم و نماد بیشتری

پاورپوینت مفهوم و نماد بیشتری نام محصول: پاورپوینت مفهوم و نماد بیشتری درس: ریاضی اول ابتدایی فرمت: پاورپوینت 2010 حجم فایل: 3.25 مگابایت شامل: 11 اسلاید در فضایی کودکانه و جذاب و تصاویر با کیفیت مخاطبین: آموزگاران، اولیا و دانش آموزان پایه ی اول ابتدایی ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,000 تومان

پاورپوینت مفهوم و نماد کمتری

پاورپوینت مفهوم و نماد کمتری نام محصول: پاورپوینت مفهوم و نماد کمتری درس: ریاضی اول ابتدایی فرمت: پاورپوینت 2010 حجم فایل: 7.12 مگابایت شامل: 12 اسلاید در فضایی کودکانه و جذاب و تصاویر با کیفیت مخاطبین: آموزگاران، اولیا و دانش آموزان پایه ی اول ابتدایی ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,000 تومان
تعداد صفحه(4):