از طریق این فروشگاه می توانید با هزینه ای اندک به بسیاری از منابع قابل ویرایش و مورد نیاز پایه ی اول ابتدایی دسترسی پیدا کنید. تمامی فایل ها به صورت فشرده می باشند که پس از دریافت از طریق ایمیل باید با استفاده از نرم افزار WinRAR آن ها را از حالت فشرده خارج سازید. پشتیبانی: Tavakolileila@yahoo.com

لیست تمام محصولات

عنوانقیمت
پازل اعداد دو رقمی 3,000 تومان
پوستر اعداد 3,000 تومان
نشانه های تصویری نشانه های فارسی برای تهیه ی جدول 2,000 تومان
قطار نشانه های الفبای فارسی 3,000 تومان
پوستر ماه ها و فصل های سال 2,000 تومان
آزمون عملکردی فارسی شماره ی 9 و 10 2,000 تومان
آزمون عملکردی فارسی شماره ی 7 و 8 1,500 تومان
آزمون عملکردی ریاضی شماره ی 3 و 4 و 5 3,000 تومان
فعالیت های نوروزی 95 2,000 تومان
پوستر نشانه های 2 فارسی اول 5,000 تومان
پاورپوینت داستان نخودی و خروس خوش آواز 2,000 تومان
پوستر اعداد دو رقمی 20 تا 100 4,000 تومان
پوستر اعداد دو رقمی 10 تا 19 4,000 تومان
پاورپوینت نشانه ی خـ خ 2,000 تومان
آزمون عملکردی فارسی شماره ی 4 1,000 تومان
آزمون عملکردی فارسی شماره ی 3 2,000 تومان
پاورپوینت آموزش اعداد دو رقمی 20 تا 90 2,500 تومان
پاورپوینت آموزش اعداد دو رقمی 10 تا 19 2,500 تومان
پاورپوینت نشانه ی یِ میانجی 2,000 تومان
پاورپوینت جمع و تفریق روی محور 3,000 تومان
پاورپوینت مفهوم و نماد تفریق 2,000 تومان
پاورپوینت مفهوم و نماد جمع 2,000 تومان
پاورپوینت مفهوم و نماد بیشتری 2,000 تومان
پاورپوینت مفهوم و نماد کمتری 2,000 تومان
پاورپوینت مفهوم و نماد تساوی 2,000 تومان
تکلیف نشانه ی شـ ش 1,000 تومان
پاورپوینت نشانه ی شـ ش 2,000 تومان
پاورپوینت قیافه های بامزه 2,000 تومان
پاورپوینت نشانه ی ای مستقل 2,000 تومان
پاورپوینت نشانه ی می کار 1,500 تومان
پاورپوینت نشانه ی -ِ ربط 2,000 تومان
تکلیف نشانه ی اِ -ِ ـه ه 1,000 تومان
پاورپوینت نشانه ی اِ -ِ ـه ه 2,000 تومان
تکلیف نشانه ی ز 1,000 تومان
پاورپوینت نشانه ی ز 2,000 تومان
آزمون عملکردی فارسی شماره ی 2 2,000 تومان
آزمون عملکردی فارسی شماره ی 1 2,000 تومان
تکلیف نشانه ی ایـ یـ ی ای 1,000 تومان
پاورپوینت نشانه ی ایـ یـ ی ای 2,000 تومان
پاورپوینت داستان نان کلوچه ی توتو خانم 2,000 تومان
نام محصول: تکلیف نشانه ی ن 1,000 تومان
پاورپوینت نشانه ی ن 2,000 تومان
پازل جانوران 3,500 تومان
تکلیف نشانه ی ت 1,000 تومان
پاورپوینت نشانه ی ت 2,000 تومان
پاورپوینت داستان میوه های غمگین 2,000 تومان
تکلیف نشانه ی او 1,000 تومان
پاورپوینت نشانه ی او 2,000 تومان
تکلیف نشانه ی س 1,000 تومان
پاورپوینت نشانه ی س 2,000 تومان
برگه های فانتزی املا 5,000 تومان
تکلیف نشانه ی م 1,000 تومان
پاورپوینت نشانه ی م 2,000 تومان
تکلیف نشانه ی د 1,000 تومان
پاورپوینت نشانه ی د 2,000 تومان
تکلیف نشانه ی اَ 1,000 تومان
پاورپوینت نشانه ی اَ -َ 2,000 تومان
تکلیف نشانه ی ب 1,000 تومان
پاورپوینت نشانه ی آ ا 2,000 تومان
فلش کارت آموزش الفبای فارسی 5,000 تومان
تکلیف نگاره ی 10 پایه ی اول ابتدایی 1,000 تومان
پاورپوینت نگاره ی 10 فارسی پایه ی اول ابتدایی 2,000 تومان
تکلیف نگاره ی 9 پایه ی اول ابتدایی 1,000 تومان
پاورپوینت نگاره ی 9 فارسی پایه ی اول ابتدایی 2,000 تومان
تکلیف نگاره ی 8 پایه ی اول ابتدایی 1,000 تومان
پاورپوینت نگاره ی 8 فارسی پایه ی اول ابتدایی 2,000 تومان
تکلیف نگاره ی 7 پایه ی اول ابتدایی 1,000 تومان
پاورپوینت نگاره ی 7 فارسی پایه ی اول ابتدایی 2,000 تومان
تکلیف نگاره ی 6 پایه ی اول ابتدایی 1,000 تومان
پاورپوینت نگاره ی 6 فارسی پایه ی اول ابتدایی 2,000 تومان
قالب برنامه ی هفتگی 2,000 تومان
لیست وسایل، برنامه ی تغذیه و فرم مشخصات دانش آموزان 1,000 تومان
برنامه ی هفتگی تصویری 1,000 تومان
بروشور کلاس اولی ها 1,000 تومان
تکلیف نگاره ی 5 پایه ی اول ابتدایی 1,000 تومان
پاورپوینت نگاره ی 5 فارسی پایه ی اول ابتدایی 2,000 تومان
تکلیف نگاره ی 4 پایه ی اول ابتدایی 1,000 تومان
پاورپوینت نگاره ی 4 فارسی پایه ی اول ابتدایی 2,000 تومان
تکلیف نگاره ی 3 پایه ی اول ابتدایی 1,000 تومان
پاورپوینت نگاره ی 3 فارسی پایه ی اول ابتدایی 2,000 تومان
تکلیف نگاره ی 2 پایه ی اول ابتدایی 1,000 تومان
پاورپوینت نگاره ی 2 فارسی پایه ی اول ابتدایی 2,000 تومان
تکلیف نگاره ی 1 پایه ی اول ابتدایی 1,000 تومان
پاورپوینت نگاره ی 1 فارسی پایه ی اول ابتدایی 2,000 تومان

تعداد صفحه(1):